Πολυθρονες, Προϊόντα, Σαλόνι

LOUIS-KENZ ARMCHAIR

A Louis-Kenz style armchair carved in hand and shadowfinished with gold details. Custom-made only.