Συνθέσεις

ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΘΗΝΑ

Μια κλασική σύνθεση από ρίζα ελιάς. Το μήκος της είναι 2,80μ